Skärpta regler för A-traktorer

Transportstyrelsen har nu lämnat förslag till skärpta regler för A – traktorer. Detta eftersom antalet A – traktorer ökat i rekordfart efter det att man gjorde om reglerna senast. Idag finns över 50 000 registrerade A – traktorer i Sverige. Denna ökning har även medfört ett växande antal olyckor med A – traktorer inblandade. Och de nya reglerna är ett led i att stävja denna olycksstatistik. Motororganisationen M-Sverige ställer sig positiv till det nya förslaget, men tycker att man samtidigt skulle ha höjd maxhastigheten till 45 km/tim även för dessa fordon. Idag får de betydligt mindre krocksäkra mopedbilarna framföras i 45 km/tim. Tony Gunnarsson på M Sverige tror även att en höjd max hastighet skulle minska manipulationen av fordonen.