Möt Mora kommuns krisledningsgrupp

De allra flesta kommuner i Sverige jobbar intensivt för att vårt samhälle skall fungera så bra som möjligt under rådande Corona pandemi. Mora kommun har därför en speciell Krisledningsgrupp med företrädare inom kommunens olika ansvarsområden. Vi har fått korta intervjuer med dessa ”nyckelpersoner” som du också kan ta del av här nedan. Detta för att du som innevånare i Mora Kommun skall få information om vem som gör vad?

Peter Karlsson – Kommundirektör
Anders Rosén – Kommunikationschef
Kerstin Sandgren – Medecinskt ansvarig sjuksköterska
Anna Nises-Borgström – Personalchef
Caroline Smitmanis-Smids – Utvecklingschef
Ola Abrahamsson – Säkerhetssamordnare
Pia Blomstedt – Avd Chef Socialförvaltningen