Mora kommuns app – Gör Mora Bättre

Ibland så kanske du som boende i Mora kommun ser saker som behöver åtgärdas. Trasig belysning, potthål i asfalten, klotter eller annat som inte bör vara. Därför har kommunen uppdaterat sin app – Gör Mora Bättre – som är ett redskap för att man skall kunna rapportera in fel och brister eller tipsa om förbättringar. Och man kan göra det när det passar en själv säger Emma Sigurd som finns på den tekniska förvaltningen i Mora.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare