”Navet” hjälper strandsatta

Många av Moras äldre innevånare kan i dessa Corona tider ha svårt att på egen hand ombesörja matinköpen. Dels för att man befinner sig i någon riskgrupp, eller att man av andra orsaker inte kan komma till affären. Därför har nu ”Navet” som består av bl.a Mora kommun, Svenska Kyrkan och Centrumkyrkan påbörjat frivilla hjälpinsatser för att bistå äldre i karantän med matinköpen två dagar i veckan. Pernilla Lundström, församlingspedagog i Mora ger oss information om hur man kan finna hjälpsamma personer som ställer upp och hjälper till.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare