Nytt projekt för att bevara Älvdalskan. Med stöd av Arvsfonden som beviljar 5,1 milj i stöd

Med projektet ”Glamgleðį” ska Älvdalens kommun skapa möjligheter och förutsättningar för äldre och unga att mötas över gemensamma intressen och aktiviteter i syfte att skapa en naturlig och spontan överföring av det älvdalska språket och kulturen från de äldre till barn och unga. Vi är mycket glada över att vi har fått ett så fantastiskt positivt besked. Lyckan är enorm över att Arvsfonden beslutar att stötta vårt projekt ”Glamgleðį”, säger Ing-Marie Bergman, projektledare ”Glamgleðį”. På bilen ser vi: Emil Andersson som har jobbat i projektet Wilum og Bellum och Inga-Britt Peterson är den äldsta och främsta språkbäraren av Älvdalskan.