Samtalscafé – ett sätt att bryta ensamheten

Att sitta ensam på kammaren utan att ha någon att samtala med är en situation som är ofta förekommande. Inte bara vid de stora högtiderna så som jul och nyår. Nej ensamhet är oftast något som finns daglig dags hos många. Men nu slår Ewa Roos, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Norra Dalarna ett slag för att få ut de ensamma till att träffas i denna sommar. Därför startar man nu något som man kallar för Samtalscafé. Där man träffas i mindre grupper för att helt enkelt prata med varandra. Ung som gammal träffas för att ventilera allt mellan himmel o jord. Ewa får berätta vad som kommer att hända i Mora ….och på flera orter i denna sommar.