Relativt bra läge på arbetsmarknaden i Dalarna

Jan Sundqvist är arbetsmarknadsanalytiker och har bra översyn på hur läget utvecklas i landet och framförallt i Dalarna under den rådande pandemin. Och trots att läget förvärras i snabb takt så tycker han ändock att vi klarar situationen ganska bra i vårt län. Det som avgör hur det kommer att gå med alla arbetstillfällen är så klart hur långvarig denna kris kommer att bli. Men i en framtid så kommer behovet av ex.vis sjukvårdspersonal att vara mycket stort. Så även inom en hel del andra sektorer säger Jan.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare