Transportstyrelsen JO anmäld av M Sverige

De allra flesta digitala transaktioner på nätet och i appar behöver verifieras med bank-ID. Detta för att säkerställa att det är rätt avsändare på ex.vis ett ägarbyte av fordon. Den säkerheten finns på Transportstyrelsens hemsida, för att man skall komma åt – Mina fordon – , men i den app som man också har saknas denna funktion, vilket är att betrakta som en säkerhetsbrist. Detta har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen, inte minst av de stora dagstidningarna. Riksförbundet M Sverige har också varit i kontakt med Transportstyrelsen i samma ärende, utan resultat. Så nu har man helt sonika JO anmält Transportstyrelsen. Caroline Drabe, VD på Riksförbundet M Sverige vill mena att det minsta man kan göra är att se till att appen är säker att använda och att det inte skall ta 8 år att få detta åtgärdat.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare