Skolprojekt för att minska utanförskap i Leksand och Rättvik

Föreläsning med Mary Juusela, Lika Olika

Tre skolor i Rättviks kommun och tre i Leksands kommun har beviljats bidrag från Leksands Sparbank för att genomföra ett projekt som syftar till att stävja utanförskap. Och Mary Juusela, som driver utbildningsföretaget Lika-Olika har en väl utstuderad metod för att kunna ge både elever, lärare och vårdnadshavare de redskap som behövs för att tillsammans skapa en positivare och mera tolerant miljö, som bidrar till ökade prestationer och ett bättre socialt klimat. Linda Gudmundsson som är projektledare och HR-chef på Leksands Sparbank förklarar vad som är på gång. På bild ser vi Mary Juusela i ett klassrum.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare