Synbesiktning för bilförare

Som bilförare är det väldigt viktigt att man har en bra syn om man skall ut i trafiken. Yrkesförare har ännu strängare krav på synen. Och i år är det elfte året som Synoptik samarbetar med Bilprovningen för att gratis genomföra syntest på de förare som kommer till stationen för sin kontrollbesiktning av bilen. Och i Mora så är det Emilia Höjer som kommer att kontrollera synen på de förare som är intresserade av att få veta hur man ligger till. Testet går på ca 1 minut och är som sagt helt frivilligt, säger Emilia.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare